Türkiye'de Web Sitesi Olgusu

Web Sitesi Nedir? Ne İşe Yarar?

Web sitesi müşterileri segmentlere ve alt segmentlere ayırabileceği gibi müşteriye nasıl ulaşılabileceği ve onlarla nasıl kalıcı ilişkiler kurulabileceğiyle ilgili firmanıza bilgiler verir. Web sitesi ve özel web tasarımı olgusu işletmenizin tümüne müşteri kavramını yerleştiren ve müşteri merkezli olma kültürünü benimsettiren bir internet stratejisidir. Zira gerçek bire-bir şirket olabilmek, müşteri ilişkilerinin tohumlarını atıp yönetmeyi, şirket aktifleri içinde en birinci sıraya yerleştirmeyi gerektirir.

_______________

        ✪✪✪✪✪
--------------------------
Web Sitesinin Tarihsel Süreci 

Web site kavramının müşteri merkezli son yıllarda yaşadığı değişim gerçekten inanılmaz boyutlara ulaştı. Tarihsel süreç olarak bakıldığında 1990’li yılların “ne bulursam onu alırım” yaklaşımıyla geçtiğini görürüz. Arz ekonomisinin ön planda olduğu bu dönemlerde web sitelerinde yer alan ürün ve hizmetlerin çeşitliliğindeki sınırlamalar, tüketici tercihlerinin geri plana atılmasına zemin hazırlıyordu. Ardından 2000’li yıllar geldi, web sitelerindeki ürün ve hizmet çeşitliliği artmaya başladı. Bu noktada müşterilerin genel eğilimi “neyi alabilirsem onu alayım” biçiminde değişti. 2010’larda web sitelerindeki modern anlamdaki gelişmelerle birlikte artık “ne istersem onu alırım” dönemi başladı. Bu yeni döneme gelinmesinde birkaç temel nokta büyük rol oynadı: 

• Ürün ve hizmetlerin çeşitliliği inanılmaz biçimde arttı ve müşterilerin tercih olasılıkları çoğaldı. 
• Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanan müşteriler, bilgiye, rakibe ve muadil ürünlere çok kolay erişebilir bir hale geldi.
• Teknolojik yapılar, ürün ve hizmetlerin pazarlanmasından dağıtım kanalına dek iş süreçlerini değiştirdi. Müşterilere çok farklı kanallardan erişim mümkün oldu.

Türkiye’de Web Sitesi Gelişimi

Bilimsel anlamdaki website çalışmalarının Türkiye’deki geçmişi 2000 yılı başlarına dayanıyor. Türkiye’de yapılan ilk araştırmalarda şirket yöneticilerinin web sitesi teknolojisini tanıma yüzdeleri %5’in altında idi. Ama takip eden yıllarda internet site çalışmaları hızla ve artarak devam etti. Bu konuda şirketler gerek kendi bünyelerinde, gerekse bu konuda hizmet veren danışmanlar ve birNC (www.birnc.com.tr) gibi ajanslar vasıtası ile çeşitli çalışmalar yürüttüler ve yürütmeye devam etmekteler. Burada önemli bir konu var, o da şu: Web tasarım ve yazılım çalışmalarını belirli bir ölçüm sistemi altında yürütmek ve bu çalışmalarda yapılan yatırımın şirketin doğrudan hedeflerini ne ölçüde desteklediğini gözlemlemektir.

Sadece web tasarım adı altında başlayıp şirketin gerçek finansal hedefleri doğrultusunda yürütülmeyen birçok projenin zaman içinde üst yönetim tarafından durdurulduğunu ve bu projelerin başarısız olduklarını gördük. Bunun internet projesi ya da başka bir x projesi olmasının önemi yok. Önemli olan başarısızlıktır. Şirket üst yönetiminin her projede sürekli yanınızda olması çok önemlidir. Bunun sağlanabilmesi de web sitesi projelerinin yönetimin koyduğu ve benimsediği kurumsal iş hedeflerini doğrudan beslemesine bağlı. Yani sadece müşteri memnuniyeti hedefli web sayfası çalışmaları, sonunda istenilen sonuçları vermemekte.

___________________________

“İşin sırrı, müşteri mutluluğunu web sitesi projesiyle müşteri sadakatine çevirebilmektir. Tasarım ve yazılım kurgusuyla müşterileri ömür boyu şirketinize bağlayabilmek ve karlılıkta sürekliliği hedeflemek.”
___________________________

Web Sitesi Türkiye’de Neden Çok Popüler

Türkiye’de web tasarımın çok ilgi görmesi ve web sitesi sektörünün doyuma ulaşması konusunda birkaç ana noktadan söz etmek gerekir.

• İş dünyasındaki rekabetin geldiği nokta, web sitesini çok daha fazla ön plana çıkarıyor.
• 2000’li yıllarda kurumsal verimlilik sürecinde müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları olgunlaştı. Bu otomatize yapının dışa açılan yüzüne yani web tasarıma olan ihtiyaç daha da arttı.
• Ürünlerin pazarda kalma süreleri kısaldı, yenilikçi ürünlerin sağladığı ilk olma avantajı azaldı. Müşteriler için seçenekler artarken üreticilerin rekabeti arttı.
• İnternet başta olmak üzere iletişim teknolojileri, müşterilerin seçim alışkanlıklarını değiştirdi, sadakat seviyelerini azalttı.

Değişimin sürekli olduğunun bilincinde olduğunuz sürece, web sitelerinde her gün yeni bir fırsatın var olduğunu görmelisiniz. İnternet sitesi konusunda bilgiye dayalı çalışmalar yaparak karlılığınızı arttırmak için fark yaratacak yeni adımlar atmalısınız. birNC’ye (www.birnc.com.tr) göre Türkiye’nin global rekabette geride kalmaması açısından şirketlerimizin web site konusunda bu yeni adımları atabilmesi çok önemli.